خانه > موج سوم, اینجا و آنجا, بیانیه ها > بیانیه مجمع زنان اصلاح طلب در خصوص حوادث اخیر

بیانیه مجمع زنان اصلاح طلب در خصوص حوادث اخیر

نوروز – ما،علیرغم سهم ونقشی که در کشاندن مردم وبویژه زنان ودختران به پای صندوق های رآی وگرم کردن تنور انتخابات وشور بخشیدن به آن داشتیم، بیش از دو ماه است که با چشمانی گریان و دلی خونین در عین همراهی بامردم معترض ،نظاره گر حوادث ورخداد های بهت آور و باورنکردنی پس از انتخابات بوده و همانند مولایمان خار در چشم واستخوان در گلو تا بحال سکوت اختیار کرده ایم که خود سرشار از ناگفته هاست.امروز،ادامه وضع تآسف بار ویآس آور موجود و روند برخورد با حرکت های اعتراضی ومسالمت جویانه، قانونی وغیر خشونت آمیز که به زعم برخی به هر شکل ممکن باید «جمع» شود.،دیگر صبروقرار از کفمان ربوده است. مگر می شود مادران وپدران جوان از دست داده ،همسران و فرزندان وبستگان زندانیان و مفقودان ودختران وپسران باتوم خورده و مجروح وقربانیان اعمال شنیع را دید وبیش از این دم بر نیاورد ؟دراین روزهاانگشت حیرت بر دهان با هجوم سوالات فراوان به ذهن خود مواجهیم که براستی اینان به کدامین گناه کشته شده ،دربندند،مفقود شده ویا مورد ضرب وشتم بی رحمانه وسایراعمال كه زبان از بیان آن قاصراست قرار می گیرند؟و به راستی چه کسانی از اینکه بطور فزاینده ای خیل عظیمی از مردم ازقطار انقلاب پیاده شوند سود می برند؟ چه کسانی عالمانه وعامدانه در سوق دادن معترضان دلسوز نظام به جمع معاندان دست دارند و با چه هدف وانگیزه ای جای دوست و دشمن را باهم عوض می کنند ؟! چه تعداد ریزش نیروها باید صورت گیرد تا عطش سیری ناپذیربرخی در اجرای این پروژه بر طرف گردد؟ وآیا نسبتی بین آرمانهای انقلاب اسلامی که دلهای بسیار ی را مغلوب خود کرد و رویه هاو برخوردهایی که فوج فوج افراد را ازعداد وفاداران به نظام وحتی دینداران خارج می کند وجود دارد؟ بویژه اینک که نوبت به سابقون انقلاب نیز رسیده است!!

چه شد آن آرمانها ووعده ووعید ها و قرارهایمان؟!انقلابی که ورای سایر انقلابهای مرسوم بوده وقرار نبود که فرزندان خود را بخورد وکم کم به نوه های خود نیزرحم نکند ؟!قرارمان نبود مناسبات پیشین کماکان باز تولید شده و تنها عناوین و اسم ها جابجا شود!! قرارمان این نبود که ظلم های فاحش بی پاسخ بماند و آب از آب تکان نخورد!!انقلاب ماانقلابی بود برای تحقق آزادی های مشروع و حقوق بنیادین مردم ،بر چیدن بازداشتگاهها و زندانهای غیر قانونی و غیررسمی.

انقلابی بود برای آزادی ،استقلال ،جمهوری اسلامی ( نه یک کلمه بیش ونه یک کلمه کم)،انقلابی که قرار بود طرحی نو در اندازد والگویی باشد برای سایر ملل زجر کشیده ومظلوم دنیا.انقلابی برای آزاد ی بیان ،آزادی عقیده وآزاد ی عمل و فضایی که در آن احزاب ،مطبوعات و رسانه ها نفس بکشند .انقلابی علیه فقر وفساد وتبعیض و انقلابی برای حفظ و ارتقای کرامت ذاتی انسانها.انقلابی که درذات خود ضد دیکتاتوری واستبداد بود.

همین آرمانها بود که هشت سال مقاومت و دفاع مقدس را برای مردم ایران رقم زد و آرزوی تحقق جامعه آرمانی بر خاسته از انقلاب اسلامی بود که سه دهه مردم را در صحنه نگه داشت وهمین آرزو بود که 40 میلیون را در انتخابات اخیر به پای صندوقهای رأی کشاند تا اکثریت آنان از این راه به تغییرو اصلاح وضع موجود وبهبود آن امیدوار باشند.همانهایی که تا دیروزودر ایام تبلیغات انتخابا تی حضور سبزشان در خیابانها و ستاد ها تحمل می شدوسهم عظیمی در خلق حماسه عظیم 22 خرداد داشتند، به فاصله چند ساعت از بر گزاری انتخابات ،ستاد هایشان مورد هجوم واقع شده و فعالین آن مورد ضرب وشتم و بازداشت قرار گرفتند وشبانه موج گسترده بازداشت فعالین و سران احزاب اصلاح طلب آغاز شد و بدین سان پاداش تلاشهای شبانه روزی این عزیزان را کف دستشان گذاشتند وخستگی را به تنشان.

همانهایی که امروز خس وخاشاکند و فردا قرار است یقه هایشان را گرفته و سرهایشان را به سقف بچسبانند.!!و بدین سان دیواراعتماد بین حاكمیت و بخشی از مردم که به نتایج اعلام شده اعتراض داشتند فرو ریخت و وااسفا که دستهایی برای بلند تر کردن دیوار بی اعتمادی بین این بخش ازمردم و حاکمیت شبانه روز در کارند و سعی وافری در تزریق نا آرامی و التهاب آفرینی مدام در جامعه دارند.در حالی که انتظار می رفت با عمل به توصیه های بزرگان ،علما ومراجع عظام ودلسوختگان انقلاب ونظام ،آرامش از دست رفته به جامعه باز گردانده شود،امادرعملکردها و برخوردهای اخیر هیچ نشانی از عزم و اراده ای برای بازگشت همدلی و وفاق به چشم نمی خورد و بر عکس تلاشها برای عمیق تر کردن شکاف موجود قوت بیشتری می گیرد.

بااین ملاحظات یادآور می شود كه در نظام اسلامی وسیله لزوما از جنس هدف است اگرهدف مقدس ومشروع است وسیله نیزالزاما و باید مقدس و از جنس هدف باشدو باهیچ توجیهی نمی توان از هر وسیله ای برای رسیدن به هدف حتی به بهانه حفظ نظام سود جست.

آیا مجمو عه حوادث ورویدادها ی اخیر ما را به چنین اصلی رهنمون می شود؟!،ازجمله:
1- به جای جلب وجذب و مجاب کردن معترضین به انحای مختلف سعی در تحریک ودفع آنها می شود.

2- به جای دلجویی از آسیب دیدگان حوادث اخیر و به خصوص خانواده هایی که عزیزان خود را ازدست داده اند بر زخم های آنان نمک پاشیده و رنج ومصیبت مضاعفی بر آنان تحمیل می شود.

3- به جای آنکه در تدارك برگزاری دادگاه متخلفان و افراد خود سر ومسببان جرمها وجنایتها ی رخداده در خیابانها ،بازداشتگاهها وخوابگاهها ی دانشجویی باشند و سهم آنان را در بروز وشدت یافتن نا آرامیها واغتشاشات تعیین کنند،به بهانه برگزاری دادگاه اغتشاشگران ،عجولانه و در آستانه مراسم تنفیذ، نمایشی را تدارک می ببیند که به واقع دادگاهی است علیه قانون اساسی وسایر قوانین عادی،از جمله قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و فاقد حداقل استانداردهای لازم برای آیین دادرسی ومحاکمه عادلانه واصرار بر ادامه این سناریوكه مضحكانه وبه طرز بی سابقه ای وكیل ومتهم به جای دادستان نشانده شده وبه جای دفاع به تایید كیفر خواست صادره پرداخته وسعی در محكوم كردن خود دارند!!.

4- ایراد اتهامات واهی به کاندیداهایی که همه ازفیلتر شورای نگهبان رد شده و صلاحیتشان برای شرکت در انتخابات به تایید کامل آن شورا رسیده بود و انگ زدن ووارد کردن انواع تهمتها وافتراها به سران اصلاحات وفعالین سیاسی و کسانی که تنها دغدغه شان احیای مجدد آرمانهای انقلاب و بازگشت به مسیر اصلی آن که همان راه امام (ره)است،آنهم از طریق انتخابات و روشهای قانونی ومصرح در قانون اساسی و در چارچوب آن که بارها مورد تاکید وتایید واقع شده است.اتهاماتی از قبیل براندازی نظام ،انقلاب مخملی وهمکاری با بیگانگان و….وصله هایی ناچسب هستند که نشان ازعمق غفلت و کم اطلاعی نسبت به ابعاد وسیع و تاثیرگذار این اتهامات بزرگ در آینده سیاسی کشور دارد وتوان وصلاحیت دستگاه امنیتی کشور رانیز به شدت زیر سوال می برد.

به راستی اگر از مدتها قبل تدارکات مربوط به انقلاب رنگی لو رفته بود ،پس چرااصلا صلاحیت کاندیداهای مذکور به تأیید رسید؟!!.

5- آزادکردن زندانیان و بازداشتیهای اخیروتعیین تکلیف آنان بنا به توصیه علما ومراجع عظام وبزرگان نظام- بویژه قبل از حلول ماه مبارك رمضان- می توانست تا حدودی به بازگشت تدریجی آرامش کمک کند که متأسفانه حرکت خاصی در این رابطه به چشم نمی خورد و در مقابل کماکان خانواده هایی در به در وسرگردان به دنبال کسب اطلاع از جگر گوشه های خود هستند.

6- ادامه روند فعالیتها و برنامه های صدا وسیما بویژه در پخش اعترافات گرفته شده از فعالین سیاسی وکارگزاران برجسته نظام وحتی پخش گزینشی اعترافات گرفته شده وجریان دادگاه – به رغم مخالفت وزارت اطلاعات که یكی از دلایل عزل وزیر مربوطه بود- نقش بزرگی دردامن زدن به بی اعتمادی هادارد.این در حالی است که رسانه به اصطلاح ملی تا کنون هیچ فرصتی برای كاندیداهای معترض جهت ارائه دیدگاهایشان قرار نداده است.

7- مطالبه اصلی معترضین قائل شدن حق اعتراض برای آنان در چارچوب اصل 27قانون اساسی است واینکه حق تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها را با شروط مندرج در آن اصل داشته باشند که متأسفانه کوچکترین قدمی برای تحقق این اصل تا کنون برداشته نشده و با به خاک وخون کشیدن اعتراضات قانونی این اصل نقض هم شده است.

8- نخبگان سیاسی جناح مخالف و بقول خودشان پیروز انتخابات و بویژه ائمه جمعه وجماعات و نمایندگان مجلس می توانند در باز سازی اعتمادازدست رفته نقش اساسی داشته باشند که مع الاسف بعضآ خلاف آن ودر آفرینش التهاب و دمیدن در تنور تحریکات گام برمی دارند.

9- بالاخره روی سخنمان با کسانی است که به دور از منافع ملی ،منافع جناحی وگروهی خود را با اصل نظام پیوند زده و به خذ ف هر آنکه خارج از اردوگاه جناحی آنهاست با تراشیدن انگیزه های بر اندازانه کمر همت بسته اندو اعتراضات به حق وقانونی مردم به نحوه برگزاری ونتایج انتخابات را در برابر اصل نظام وولایت فقیه قرار می دهند،به هوش باشند که ادامه این رویه هاوعملکردها به مصداق بر سر شاخ نشستن و بن بریدن ،همه سرنشینان کشتی انقلاب را با هم غرق کرده و نه از تاک نشان خواهد ماند ونه از تاکنشان!

هشدار تا با رنگ وبوی دینی و اسلامی دادن به اعمال و کردارخود ،اسلامیت نظام با جمهوریت آن توأمان به مسلخ برده نشود.تاز مان باقی است به خود آیید وبه مسیری برگردید که بزرگان ودلسوختگان نظام پیش پای شماگذاشته اند، ادامه این وضعیت به نفع هیچکس نیست. به این بازی بازنده- بازنده خاتمه دهید.مطمئن باشید این بازی نهایتا برنده ای نخواهد داشت.

و در پایان ضمن ابراز همدردی با خانواده های آسیب دیده و عزیز از دست داده و بویژه مادران عزادار و آرزوی علو درجات برای شهدای گرانقدرحوادث اخیر و سلامتی و شفا برای مجروحین و صدمه دیدگان عزیزوبویژه جوانانی كه این روزها روح وروانی به مراتب زخم خورده تردارند،و آرزوی استخلاص تمامی عزیزان در بند، خانم ها شیوا نظرآهاری، هنگامه شهیدی و همه زنان ودختران گمنام دربند،اعلام می کنیم که ثابت قدم ومصمم تر ازهمیشه در کنارمردم و برای احقاق حقوق معترضین وآسیب دیدگان ایستاده ایم و بر عهدی که در این راه بسته ایم وفاداریم ودراین ایام عزیز همدل وهمنوا با مؤمنان وآزادیخواهان هردم زمزمه می كنیم:

اللهم فك كل اسیر،اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمین، اللهم غیر سؤ حالنا بحسن حالك.
مجمع زنان اصلاح طلب

Advertisements
  1. هنوز دیدگاهی داده نشده است.
  1. No trackbacks yet.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: